[9 ]
A kereső a szerző neve, a cím szavai, valamint a kulcsszó alapján keres.
A tételek növekvő, illetve csökkenő sorrendbe állíthatók a kiemelt oszlopok szerint.
Sorin, Matei, Sandra J. Ball-Rokeach, Jack Linchuan Qiu 2001 Fear and Misperception of Los Angeles Urban Space. A Spatial-Statistical Study of Communication-Shaped Mental Maps Communication Research, 2001, 28 (4), 429-463. www.mentalmaps.info Los Angeles, urban spaces, mental maps, communication
magyar Dobos Hajnalka és Dobos Johanna 2006 Nagykárolyi romák mentális térképe. Szemináriumi dolgozat, Partiumi Keresztyén Egyetem, Nagyvárad Roma, Mentális térkép, nagyvárad
magyar Dobos Hajnalka és Dobos Johanna 2005 Nagykárolyi munkanélküliek mentális térképe Szemináriumi dolgozat, Partiumi Keretyén Egyetem, Nagyvárad Munkanélküliség, mentális térkép, Nagykároly
magyar Eranus Eliza, Gáll Zoltán és Tamás Ervin 2004 Válaszút és Bonchida mentális térképei. In: Letenyei László (szerk): Első kutatási jelentés a bonchidai falukutatásról. WEB, a Max Weber Szakollégium folyóirata, Kolozsvár 13 szám 2004/2. 89-98. http://www.bbteszociologia.ro/webfolyoirat.php Bonchida, Válaszút, Erdély, falu, terepmunka, mentális térkép
magyar Gál Veronika 2006 A középiskolások Dél-Dunántúlról alkotott kognitív térképeinek turisztikai elemei. Fejlesztés és képzés a turizmusban. II. Országos Turisztikai Konferencia, konfereciakötet turizmus, mentális térkép, középiskolások
magyar Letenyei László 2005 Mentális térkép szerkesztése In: Letenyei László: Településkutatás I. 147-185. Budapest: Ráció mentális térkép, kognitív térkép
magyar Pásztor Gyöngyi 2004 Monostor(ok)-kép(ei), Monostor(ok)-tudat(ai). Kolozsvár egyik lakótelepének mentális térképéről. WEB, a Max Weber Szakollégium folyóirata, Kolozsvár 13 szám 2004/2. 17-24. http://www.bbteszociologia.ro/webfolyoirat.php Kolozsvár, Mentális térkép, Monostor, lakótelep
magyar Roger M. Downs és David Stea 2005 Térképek az elmében. Részletek. Letenyei László (szerk.) Településkutatás II. Szöveggyűjtemény. 593-614. Budapest: Ráció Kiadó Mentális térkép
magyar Szathmári Milán (szerk.), Babarczi Annamária Marica, Bíró A. Zoltán, Csernák Boldizsár, Garamhegyi Á 2005 Hazai példák a mentális térképezés alkalmazására. In: Letenyei László (szerk.): Településkutatás II., szöveggyűjtemény. 615-647.Budapest: Ráció mentális térképezés, településfejlesztés, menekülttábor, Korond, Cece, Eger