e-library 2018-02-24T14:24:48+00:00

e-library

1. What is Mental Mapping and what is not?

Literature: Letenyei László (2004): Mentális térkép szerkesztése. In: Letenyei László: Településkutatás, TeTT könyvek , Budapest.

2. Theory of history

Literature: Cséfalvay Zoltán (1994): Az “olvasható” város. In: Cséfalvay Zoltán: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. Budapest, IKVA Könyvkiadó.


Letenyei László (2004): Mentális térkép szerkesztése. In: Letenyei László: Településkutatás, TeTT könyvek , Budapest.

Lynch, Kevin A. (1960): The City Image and its Elements. In: Lynch, Kevin A.: The Image of the City, pp. 46-90. The MIT Press

3. Mental mapping in psychology

Literature: Downs, Roger M. és David Stea (2004): Térképek az elmében – Gondolatok a kognitív térképezésről. (Részletek) In: Letenyei László (szerk.): Településkutatás II. Szöveggyűjtemény. Budapest: TeTT Könyvek.

Keszei Barbara, S. Siklósi Zsuzsanna, Brózik Péter, Dr. Dúll Andrea (2013): A kognitív keret szerepe a mentális térképezésben. In: Kővágó Pál, Prof. Dr. Vass Zoltán, Prof. Dr. Vargha András (szerk.): II. Országos Alkalmazott Pszichológiai PhD Hallgatói Konferencia Előadáskivonatok. Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet.

4. Mental mapping in geography

Literature: Izsák Éva, Dúll Andrea (2014): Városi “térfordulatok” – a város interdiszciplináris megközelítése. In: Dúll Andrea és Izsák Éva (szerk.): Tér-rétegek. Tanulmányok a XXI. Század térfordulatairól. Budapest: L’Harmattan

Hall, Edward T. (1966): The Hidden Dimension. Garden City, N.Y.: Doubleday. Pp. 11-15; 113-130.

Hall, Edward T. (1980): Rejtett dimenziók (részletek). Debrecen, Gondolat Könyvkiadó

5. Mental mapping in the region – and settlement development 

Literature: Letenyei László (2004): Mentális térkép szerkesztése. In: Letenyei László: Településkutatás, TeTT könyvek , Budapest.

Letenyei László, Levicky László (2007): Ipolyság város mentális térképe. TeTT Consult Slovakia, Želiezovce.


Letenyei László, Levicky László (2007): Zselíz város mentális térképe. TeTT Consult Slovakia, Želiezovce.

6. Mental mapping in market research

Literature: Boros Lajos, Garamhegyi Ábel (2010): A mentális térképezés. In: Boros Lajos, Garamhegyi Ábel: Bevezetés a településmarketingbe. Szeged: JATE Press.

7. Mental mapping of cross-border impact measurement – macro level

Literature: Nagy Gyula Tamás, Morauszki András, Letenyei László (2015): Határon átnyúló kapcsolatok a magyar-szlovák határ mentén – Összefoglaló. Mentális térképező algoritmusok kifejlesztése.

Ocokoljić, Slobodan (2013): Towards EGTC: Evaluating Influence of the Perception of the Borders on the Cross-Border Policies and Cooperation in Serbia. CERS Institute for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences.

8. Mental mapping in sociology

Literature: Hall, Edward T.: Rejtett dimenziók.


Rácz Attila (2012): A társadalmi és térbeli elkülönülés mintázata Szegeden a 2001-es népszámlálási adatok alapján. Területi Statisztika, 15 (1). pp. 79-86.

Rácz Attila (2012): A statisztikai adatok és a mentális térképezés módszerével mért társadalmi-térbeli elkülönülés különbségeinek lehetséges magyarázatai. Társadalomkutatás, 30 (1). pp. 28-37.

Tížik, Miroslav (2006): Jazyk Rimavskej Soboty: mesto ako symbolický priestor. In: Dzambazovic, Roman, Miroslav Tížik (eds.): Rimavská Sobota : pohľad zblízka aj zďaleka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Tížik, Miroslav (2006): Rimaszombat nyelve: A város mint szimbolikus tér. (Eredetileg megjelent szlovákul: Jazyk Rimavskej Soboty: mesto ako symbolický priestor. In: Dzambazovic, Roman, Miroslav Tížik (eds.): Rimavská Sobota : pohľad zblízka aj zďaleka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.)

9. Qualitative data collection with free recall drawings

Literature: Letenyei László (2004): Mentális térkép szerkesztése. In: Letenyei László: Településkutatás, TeTT könyvek , Budapest. 


Gregorová, Bohuslava: Mentális térképek kutatása Besztercebánya példáján

10. Carrying out pilot research with MME 1.5

Literature: Letenyei László (2004): Kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtési technikák ötvözése. In: Letenyei László: Településkutatás, TeTT könyvek , Budapest.

11. Fill out a online questionnaireaz in eMMAP

Literature: eMMAP Mental Map Editor Felhasználói Kézikönyv

12. How to use an eMMAP online software

Literature: Letenyei László (2004): Interjú, kérdőív és adatbázisok gyűjtése – terepközeli módon. In: Letenyei László: Településkutatás, TeTT könyvek , Budapest.